สิงหาคม 22, 2018

ค่าบริการ

บริการรับตรวจและยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยทีมงานมือชีพ เชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายการค้า ดำเนินงานมากว่า 11 ปี  บริการ แบบ all inclusive รวมทุกอย่าง ค่าใช้จ่าย Net ตรวจสอบและติดตามผลจนได้รับ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ค่าบริการนี้ครอบคลุม

+ ตรวจเครื่องหมายการค้า แนะนำการออกแบบ และการใช้เครื่องหมายการค้า

+ บริการแก้ไขเครื่องหมายการค้าตามคำสั่งนายทะเบียน ( ฟรีค่าธรรมเนียม )

+ บริการยื่นอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียน ( ฟรีค่าธรรมเนียม )                 

+ บริการให้คำปรึกษาเรื่องการออกแบบเครื่องหมายการค้า

+ ติดตามและแก้ไขคำสั่งของนายทะเบียน

+ ดูแลให้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

+ ยินดีให้บริการทั่วประเทศ

 


ติดต่อเรา  LineTradeMark 11 All

 

Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!
ข้ามไปยังทูลบาร์