ทีมงานมือชีพ ดำเนินงานมากว่า 11 ปีจดมาแล้วมากกว่า 1,000 เครื่องหมาย

ขั้นตอนการดำเนินการ

Go to ชำระค่าบริการ

ชำระค่าบริการ

ด้วยค่าบริการ Net ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ แอบแฝง

Go to ตรวจเครื่องหมาย

ตรวจเครื่องหมาย

ตรวจสอบประมาณ 2-5 วัน ทำการ

Go to ยื่นจดทะเบียน

ยื่นจดทะเบียน

ยื่นจดทะเบียน ไม่เกิน 7 วันทำการ

Go to ตรวจสอบและติดตามผล

ตรวจสอบและติดตามผล

คุณแทบไม่ต้องทำอะไรเลย เพราะเราจะติดตามผล แก้ไข พร้อมรายงาน

ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า มิได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เจ้าของเครื่องหมายการค้า จะต้องนำเครื่องหมายการค้าที่คิดขึ้น ไปทำการจดทะเบียนเสียก่อน จึงจะได้รับความคุ้มครองโดยสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

คำถามที่พบบ่อย

ก่อนจะเป็นเครื่องหมายการค้าได้จะต้องเป็น “เครื่องหมาย” มาก่อน เมื่อเป็นเครื่องหมายแล้วและนำเครื่องหมายนั้นไปใช้สำหรับสินค้า ก็เป็นเครื่องหมายการค้า ถ้านำไปใช้สำหรับการบริการ ก็เป็นเครื่องหมายบริการ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะการนำเครื่องหมายนั้นไปใช้กับอะไร หรือเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!
ข้ามไปยังทูลบาร์